Państwa zmartwienia są naszymi zadaniami.

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH:

wejdz-i-napisz-zgloszenie

1. Ekspertyza naprawy (narzędzia pneumatyczne – bez ponownego składania) – 35,00 zł

2. Roboczogodzina (narzędzia pneumatyczne) – 60,00 zł

3. Ekspertyza naprawy (pozostałe urządzenia) – 80,00 zł

4. Roboczogodzina (kompresory śrubowe – 100,00 zł

5. Roboczogodzina (pozostałe urządzenia) – 80,00 zł

6. Przeglądy dźwigników pod UDT z wpisem do książki przeglądów :

a) dwukolumnowych, pod-osiowych, płytowych, punktowych – 150,00 zł

b) czterokolumnowych, nożycowych, teleskopowych – 200,00 zł

7. Dojazd do urządzeń zakupionych w firmie SAMINWEST  :

a) 0-strefa – do 20km od Rzuchowa woj. Śląskie – 20,00 zł

b) I-strefa – woj. śląskie – 190,00 zł

c) II-strefa – woj. przyległe do śląskiego – 300,00 zł PROMOCJA 230, 00 zł do odwołania

d) III-strefa – woj. pozostałe – 400,00 zł PROMOCJA 230, 00 zł do odwołania

8. Dojazd do urządzeń nie zakupionych w firmie SAMINWEST  (liczone w obie strony) – 2,30 zł/km

9. Roboczogodzina (urządzenie nie zakupione w SAMINWEST) – 100,00 zł/godzinę

10. Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi na wszystkie urządzenia zakupione

w SAMINWEST – 100,00 zł/godzinę

Uwaga!

– Cennik usług serwisowych nie obejmuje części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje, itp.);

– W przypadku zaistnienia potrzeby kolejnej wizyty (np. w związku z brakiem lub koniecznością sprowadzenia

części zamiennych) koszt dojazdu jest liczony do każdej wizyty;

– Pierwsza roboczogodzina jest zawsze liczona w pełnej kwocie bez względu na czas pracy;

– Przy kapitalnych remontach maszyn i urządzeń sugerujemy wysyłkę maszyn lub urządzeń do siedziby

SAMINWEST na koszt zlecającego;

– Należność za usługę serwisową jest regulowana gotówką w dniu wizyty za potwierdzeniem na

protokole odbiorczym, potwierdzona podpisem serwisanta.

– Usługa serwisowa będzie zrealizowana po zatwierdzeniu niniejszego kosztorysu;

– W przypadku niezapłacenia za wykonaną usługę , wyrażam zgodę na obciążenie kosztami windykacji.

– W przypadku nieuzasadnionego wezwania zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu.

– SAMINWEST  ma prawo nie przyjąć zlecenia naprawy serwisowej do wykonania,

o czym klient zostanie poinformowany pisemnie.

Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.